BBI-141 - 莲实克蕾儿2013年番号 極上痴女の超絶B

BBI-141 - 莲实克蕾儿2013年番号 極上痴女の超絶B

夫以洄溪之贤,治疟犹概用柴胡,则赵君识见之超,当在洄溪之上。膈俞主治胸胁痛,兼灸痰疟癖攻,更治一切失血证,多加艾灼总收功。

古人妻亡而有子者不再娶,未尝不有鉴于此焉。 从大钟行太溪下一寸,内踝下,水泉穴也。

 阳跷脉起于跟中,上合三阳外踝行,从胁循肩入颈,属目内太阳经。 凡妇人无子,率由血少不足以摄精也。

其子甚短小,取名关保。【注】厉兑穴,主治尸厥口噤气绝,状如中恶,面肿喉痹惊狂,好卧足寒,膝膑肿痛等证。

近时用药,但论某药治某病,不知名同实异,功效悬殊。蔬圃黄瓜一名胡瓜,《随园食单》作“王瓜”者,误也。

清邪乃无形之燥火,故宜清而不宜下,浊邪乃有形之湿秽,故宜下而不宜清。吾之阅历病证者多矣,无论外感不可妄投温补,即内伤证,必求其所伤何病而先治其伤,则病去而元自复。

Leave a Reply