HTMS-027 - 星野明2013年番号 セックスの匂いが漂う

HTMS-027 - 星野明2013年番号 セックスの匂いが漂う

在辽宁曾治一妇人,寒热往来,热重寒轻,夜间恒作语,其脉沉弦有力。且此等汗,原不可设法为之息止,虽如水流漓而断无亡阴、亡阳之虞,亦断无汗后不解之虞。

 其性能化瘀血、生新血有似三七,故善治吐血、衄血。陈修园曰∶此宜灸鬲关二穴以救太阳之寒,再灸关元一穴以元阳存于何处?

注家以经文中有阴阳之气,不相顺接之语,遂以经解经,于四肢之厥逆,即以阴阳之气不相顺接解之,而未有深究其不相顺接之故,何独在厥阴一经者。 邻村张氏妇,年过四旬,素息肺劳喘嗽,夜不安枕者已数年矣。

惟于方中加知母数钱,则喘愈而病亦必愈。为其为竹之皮,且凉而能降,故又能清肺利痰,宣通三焦水道下通膀胱,为通利小便之要药,与叶同功而其力尤胜于叶。

夫石膏与冰膏、西瓜并用,似近猛浪,然以愚之目见耳闻,因呕吐不止而废命者多矣,况此证又兼下利乎?观下后服柴胡汤者,其出汗若是之难,则足少阳之病由汗解,原非正路益可知也。

又谓∶白散亦可服。况《内经》谓“中焦受气取汁,变化而赤,是为血。

Leave a Reply