No.149欣杨Kitty《hello~元气少女》写真集[39P]_欣杨Kitty_爱尤物

No.149欣杨Kitty《hello~元气少女》写真集[39P]_欣杨Kitty_爱尤物

用元参滋补,必宜多。 或疑所用之不多也,更加分两,以致散尽真气,不可哂乎?

 亲于地者,得阴之气;亲于天者,得阳之气也。庶几危者可以复安,死者可以重生,必如此,而医道始为中和之无弊也。

倘只用牵牛,不用甘遂,则过于急迫,未免下焦干涸而上焦喘满,反成不可救援之病。六味丸中,乃纯阴之药也,苟不用阴中微阳之药,入于群阴之内,虽以水济火,似亦为阴虚者之所喜,然而孤阴无阳,仅能制火之有余,不能生水之不足。

然不佐之归、芎、参、术,单味未能取胜。 或问山栀子每用于伤寒汤中,以之为吐药,仲景张公亦有秘义乎?

或问茯苓健脾,而张仲景公用之益肾,意者脾肾同治耶?或问何首乌毕竟以大者为佳,近人用何首乌而不甚效者,大抵皆细小耳,未必有大如斗。

或问麻黄善用之则散邪,不善用之则散正,何不示人以一定之法,无使误用也。且世人更有以酒炒之者,皆不知芍药之妙也。

Leave a Reply