G点刺激教学

G点刺激教学

在气分者,其邪悬,无所滞着,可以径汗、径下,邪气即随汗、下血出;若浸淫于脉络曲折之处,滞不能流通,则必须提出归于气分,然后可以尽之,而不可径行迅扫也。伤寒之邪,不及中寒之猛,不得遽入心包,必待化热而后熏蒸渐渍,同气相召矣。

彼反胜则此郁,郁之发也必暴,尤当预有以防之。故察外感者,必明五行之性情,与其功用之常变也;察内伤者,必明五脏之性情,与其功用之常变也。

夫虚实者,以体气言也;刚柔者,以病形言也。 若欲治之,惟甘凉生津而已。

李东垣谓∶桔梗为药中舟楫,能载诸药上浮于至高之分。 试以寒热明其表里俱寒者,治宜温中以散寒,里气壮而外邪可退矣。

(此与《慎柔五书》意同。 用辛补之,酸泻之;心欲软,急食咸以软之,用咸补之,甘泻之,脾欲缓,急食甘以缓之,用苦泻之,甘补之;肺欲收,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之;肾欲坚,急食苦以坚之,用苦补之,咸泻之。

 上竟上者,喉胸中事也;下竟下者,少腹腰股膝胫足中事也。血热则脉形缓大,气寒则起伏不大而无力,血寒则脉形紧小,气热则来势盛大而有力矣。

Leave a Reply